Våre Retningslinjer

NORGESPARTIET SOM ET “ENSAKSPARTI” – DIREKTEDEMOKRATI

Vi akter, i øvrige saker f.eks. i Stortinget, å stemme for og imot saker ut ifra visse prinsipper, men uten å ha et omfattende og detaljert program for partiet. Å søke samarbeid med andre partier om folkeavstemning i enkeltsaker.

Norgespartiet skal alltid benytte anledningen til å fremheve de fortrinn og de demokratiske muligheter som omfatter et direktedemokrati. Vi skal utfordre andre partier til å ta stilling til om direktedemokrati kan være en fornuftig form i ulike saker. Kanskje andre partier vil oppdage muligheter de ellers ikke ville hatt. Forøvrig: hvilket parti ville våge å stå med knyttet neve og hevde at folket ikke skal få bestemme.

Left Menu IconVI TRENGER DIN SIGNATUR :)