Suksess!

Du er nå et hedret medlem av Norgespartiet. Vi takker for din støtte og ser frem til å kunne tjene deg og Norge på ekte demokratisk vis.

Merk: Du vil nå ha muligheten til å avgi din stemme slik at våre stortingsrepresentanter kan fremme våre medlemmers beslutninger i vedtakssaker på Stortinget.

Takk igjen!

Styret i Norgespartiet

Left Menu IconVI TRENGER DIN SIGNATUR :)