Skip to content

Om oss

NP Sangen

Np sangen handler i all hovedsak om et tema som står mange hjerter nært; nemlig eldreomsorg. Du kan høre hele NP sangen under og om ønskelig laste den ned.

OM NORGESPARTIET

I vårt parti ønsker vi en mer direkte linje mellom våre medlemmer (velgere) og våre representanter. I vanskelige saker (medlemmene bestemmer selv hva som er vanskelig) skal medlemmene bestemme representantens stemmegivning. Dette er et premiss og en prosedyre som på mange måter kan oppfattes som litt vågal. Tenk hvis medlemmene kom frem til kommunistiske, fascistiske eller svært venstrevridde avgjørelser. Dette er en sjanse vi må ta. Som sagt tror vi på klokskapen hos folk flest.

AVSTEMMING

Vi har per dags dato en ny, men velfungerende måte for våre medlemmer å stemme på saker og kan også bruke systemet på saker som vil komme fra representanter på Stortinget og at disse vil stemme på vegne av våre medlemmer. Vårt mål er å foreta slike avstemminger på alle saker som virkelig krever det eller som det på forhånd blir avklart at det må stemmes på. Ikke alle saker er like viktige og derfor må disse avklares via debatt i kombinasjon med meningsmålinger og spørreundersøkelser.

Her er et eksempel som viser et medlems oversiktsside og avgitte stemmer:

Hva skiller Norgespartiet fra det vanlige?

Det er vanlig prosedyre at partier i Norge har en ganske omstendelig og omfattende prosess med å komme frem til sine partiprogrammer. I de fleste partier har de årsmøter, landsmøter, landsstyrer og sentralstyrer som har ansvaret for at partienes representanter har retningslinjer for sin stemmegivning.

Dette har fungert brukbart i mange år selv om det alltid har vært «noen som har snakket sammen».
I de senere år har fornuften ved dette blitt betraktelig utvannet. Såkalt «Hestehandel» er blitt dominerende.

Vi akter å være en avgjørende del av løsningen som får Norge på rett kjøl igjen og ekte folketavstemming vil være helt avgjørende i prosessen.

Left Menu IconVI TRENGER DIN SIGNATUR :)