Video

Norgespartiet TV

Radio Toten intervjuer norgespartiets leder Lars Rønbeck
Norgespartiet skriver seg inn i norsk politisk historie
Norgespartiet om venstre-høyre aksen kontra direkte folkestyre
Norgespartiet som et pionerprosjekt i norsk samfunnsbygging
Norgespartiets leder Lars Rønbeck i intervju med Hedmarksradioen

Har vi pressefrihet i Norge?

For noen år tilbake avslørte den tyske journalisten Udo Ulfkotte at han var blitt lært opp til å lyve og bedra av etterretningen (bl.a. CIA og German Secret Service). Istedenfor at etterretningen selv publiserer innhold i avisene, noe som de fleste antakelig raskt ville ha stillt seg tvilende til, har f.eks. etterretningen i følge Ulfkotte kjøpt og betalt journalister i de fleste vestlige land. Dette for at disse journalistene skulle publisere innhold med et budskap som var ønsket av etterretningen, eller at etterretningen sendte ferdige saker som Ulfkotte publiserte under eget navn. Ut fra det Ulfkotte avslører er det nærliggende å tro at også sentrale deler av norsk media er kjøpt og betalt av etterretningen og kapitalkreftene. Her er noe av det Ulfkotte har avslørt – med hans egne ord:

“…I have been a journalist for 25 years and I was educated to lie, to betray and not to tell the truth to the public…”

Ulfkotte har avslørt bedraget i boka Gekaufte Journalisten. En interessant greie er at pressen i både Tyskland og Norge har boikottet enhver omtale av boka. Hvorfor boikotter en samlet presse slike viktige avsløringer? Kan det ha noe å gjøre med at Ulfkotte har avslørt noe som ikke bare viser hvor korrupt pressen er blitt, men også hvordan pressen har sviktet sitt samfunnsoppdrag – og at pressen av den grunn skammer seg og er livredde for at sannheten skal nå ut til en større andel av befolkningen?

Journalist Udo Ulfkotte avslører at vestlig presse er kjøpt av etterretningen
Foredrag av Udo Ulfkotte om kjøpte journalister (norsk undertekst)

Den engelske versjonen av Gekaufte Journalisten, “Journalists for Hire: How the CIA Buys the News”, skulle i følge Tayen Lane Publishing være tilgjengelig for salg den 15. oktober 2016. I følge Amazon.com og Adlibris.no skulle boka vært tilgjengelig fra deres nettsider våren 2017. Nå er det klart at den engelske oversettelsen neppe blir tilgjengelig for en normal pris da den nå er gjenstand for det som kalles for privishing. Pga. dette er nå boka kun tilgjengelig på Amazon.com for henholdsvis USD 997 og USD 2797. I følge Kopp Verlag den 18.08.2017, har følgende land fått rettigheter til å publisere boka, antakeligvis kun på deres eget språk:

  • Bulgaria: dilok@abv.bg
  • Kypros: EXMO Licence Limited, Limassol
  • Nederland: info@deblauwetijger.com
  • Tyrkia: info@imgekitabevi.com
  • Ungarn: pmorvay@hetek.hu

I Norge er det definitivt endel journalister som ikke har rent mel i posen. John Færseth er en såkalt medieviter og forfatter som ikke sjelden blir fremstilt av norsk presse som en ekspert på konspirasjonsteorier. Nylig avslørte Pål Steigan at Færseth slett ikke er noen ekspert. I artikkelen KonspiraFærseth, får man et unikt innblikk i denne medieviterens metoder. Metoder som til forveksling minner svært mye om metodene som benyttes av CIA. Tidligere er Færseth avslørt som en person som ikke kvier seg for å fremme grove usannheter om meningsmotstandere og politiske partier – i norsk rikspresse. I bloggposten Det journalistiske dopet – John Færseth og Dagbladet, avsløres Færseth som en svært uetisk journalist. For mer om metodene som benyttes for å sverte varslere i Norge, er essayet Konspirasjonsteori – det magiske ordet som struper samfunnsdebatten, svært oppklarende.

Det økonomiske bedraget

Forskningen til Per Lundgren

Som første og eneste partiet i Norge setter Norgespartiet søkelyset på et av de største bedrag menneskeheten er blitt utsatt for. I alt for lang tid har vi akseptert det absurde at f.eks. en nasjon, en kommune eller en privatperson skal betale renter på lån. Kort fortalt bør penger fremskaffes på billigst mulig måte, og uten krav om renter. Den svenske samfunnsforsker og matematiker Per Lundgren har satt seg inn i årsakene, problemene – og kommet med løsningen på problemet. Dette burde være interessant for alle som er opptatt av livskvalitet, for dette handler også i stor grad om privatøkonomi og folks frihet. Her en kort introduksjonsvideo om Per Lundgren og litt av hva han har avslørt om det økonomiske bedraget:

Om Per Lundgren og det økonomiske bedraget

For mer informasjon om dette viktige temaet anbefales å laste ned en kopi av Per Lundgrens trilogi om det økonomiske bedraget:

Kapitalismen avslöjad!
Den gigantiska bankbluffen – ett enastående politiskt och ekonomiskt bedrägeri
https://nyaekonomiskasystemet.se

Bill Still og Bill Abram

Andre har også beskrevet hvor urettferdig dagens pengesystem er for nasjoner og dets innbyggere, og hva som må til for å få en mer rettferdig økonomi. Dokumentarfilmen The Secret of OZ er laget av Bill Still. Bill Abram avslører i den noe kortere dokumentarfilmen The Crime of The Canadian Banking System, hvor ille det gikk med den canadiske økonomien etter at de la om til et system hvor nasjonen må betale renter for å skaffe til veie penger. Kort fortalt er budskapet:

  • Stater bør trykke penger selv (skaffe til veie pengene rentefritt).
  • Stater bør deretter låne ut disse pengene rentefritt til nødvendige prosjekter.
  • Disse trykte pengene trenger ingen sikkerhet i form av f.eks. edle metaller.
The Secret of OZ
The crime of the canadian banking system

Rettssystemet

Visste du at dommere i bl.a. norsk Høyesterett og lagmannsrettene, “lovlig” kan utstede kjennelser og avgjørelser uten at det foreligger en begrunnelse. Denne grove ufornuften i regi av norske domstoler er legitimert av Stortinget. Finn ut mer ved å se videoen “Svik og korrupsjon fra Stortinget og domstolene”.

Hva har skjedd med rettssystemet i Norge? Hva har skjedd med Økokrim? Hør hva Hans Eirik Olav avslører om norske domstolers rettspraksis og hvordan både domstolene og Økokrim hindrer ham i å fremlegge sentrale beviser for retten. Bevis som kan frikjenne ham fra 4 års fengsel og det som etter alt å dømme er et grovt justismord. Vi setter søkelys på dette fordi overgrep fra norske offentlige instanser, bl.a. norske domstoler, bare ser ut til å tilta i styrke. Full eksponering av denne uretten er viktig. Hvis man ikke vet om problemene, blir det også umulig å rette de opp.

Svik og korrupsjon fra Stortinget og domstolene
Hans Eirik Olav – Offer for Justismord
Thule Drilling - The unplugged story

Ranet av allmenningen

Ranet av allmenningen