Vi krever fullt innsyn i Stats- og Kommune-regnskapene

Et obligatorisk grunnlag for Juridisk Bindende Folkeavstemminger om skatter og avgifter, samt bevillinger til de ulike samfunnsområder.

Norgespartiet fremmer her forslag om folkets fulle innsikt i hvordan våre myndigheter forvalter statens inntekter opp mot statens utgifter.
Vi ønsker et dataprogram etter modell av bankenes håndtering av sine kunders kontoer.
Banken har kontinuerlig oversikt over alt vi handler og betaler med elektroniske penger. Via VISA kortet kan de også se hvor vi har handlet og faktisk hva vi har handlet.

Slik vil vi at stats & kommune regnskapene skal fungere.
At stats & kommune regnskapene skal kunne følges og kontrolleres elektronisk av folket via internett på en egen hjemmeside, gjennom et slikt avansert dataprogram (regneark-database) som bankene har, og som ved en oversiktlig hovedside viser de totale inntekts og utgifts posteringene i statens og kommunenes regnskaper.

Her skal det da settes opp X antall synlige tekstbokser for de mest aktuelle inntektskilder samt tekstbokser for de mest tunge utgifter.

DEL