Vern om kjernefamilien

Kjernefamilien er samfunnets minste byggesten, og benevnes også som samfunnets grunncelle.

Vi kan kun bygge landet vårt ved å verne om kjernefamilien, mor, far og barn, som altså er den absolutt minste enhet i byggingen og bevaringen av «Det norske hus» – samfunnets grunncelle.

Kjernefamilien er som sagt samfunnets minste byggesten. Det er selve murstenen – og å knuse denne murstenen – slik det politiske etablissementet gjør idag, er ikke å bygge «Det norske hus», men å bygge fremtidens utopiske sandslott.

Norge er idag i full oppløsning, kulturelt, familiært, åndelig og moralsk, fordi vår korporative, globalistiske og dikterende statsstyrelse bl.a. bruker barnevernet som et av sine politiske verktøy i denne nedbrytingen.

Psykolog Einar Salvesen i samtale med Bjørn Inge Johansen

 


Foto av Mike Haufe, beskjært av webmaster i Photoshop, lisens: Creative Commons

DEL