Strømmen må tilbakeføres til folket

Vi er lei av unødvendige høye utgifter til strøm og nettleie. Dette er en ressurs som burde være allemannseie, og som det derfor ikke skal kunne tas ut overskudd av. Strøm og fremføring av strøm bør mao. drives til kostpris. En slik driftsform vil gjøre strømmen billigere for folket. Det kan ikke være statens oppgave å gi bort og/eller selge bort slike sentrale ressurser til kapitalinteressene eller andre.

 

DEL