Statlige og kommunale lån i private banker resulterer i en uansvarlig nasjonaløkonomi

Fordi våre politikere tillater at nasjonen tar opp lån i private banker for å finansiere f.eks. bygging av vei, påføres nasjonen (skattebetalerne) unødvendig høye skatter. Historisk sett har flere nasjoner trykket sine egne penger, og så lånt disse ut rentefritt for å realisere ulike nasjonale prosjekter. Ved at nasjonen selv skaffer pengene til veie, og låner de rentefritt ut til f.eks. bygging av vei, tunnelprosjekter, skole, vann, strøm osv. kan man effektivt hindre at innbyggerne påføres unødvendige skatter og avgifter.

DEL