Rettslokalene – samfunnets offersted?

Myndigheter rundt omkring i EU, inklusive Norge er flinke til å infiltrere og avsløre terror-nettverk. Men å infiltrere og avsløre Narkoens absolutte bakmenn det klarer de ikke.

Istedet plukker og ofrer de Narkotikaens Slaver – Samfunnets Tapere – på Samfunnets Offersted – Rettslokalene. Hvem er det de beskytter?

Vi bevitner en gjennomført unnfallenhet overfor problematikken fra den myndighet som har best innsikt i narkotikaens mange irrganger, nemlig politiet.

Hvorfor sender politimestrene sine folk ut for å plukke disse aller minste, disse ulykkelige mennesker som er blitt avhengig av sitt missbruk. Disse samfunnets tapere som driver å kjøper og selger GRAM for å tilfredsstille sitt misbruk og samtidig «finansiere» det med litt videresalg? Dette konsentreres politiressursene mot samtidig som tonnevis av stoff transporteres over grensen.

Politimestrene her i landet må nå legge unnfallenheten og redselen for egen karriére til side og ta sitt samfunnsansvar på alvor.

Våre skattemidler skal ikke brukes til å frisere Narko Baronenes «gressmatter» (alle taperne) for at det skal se fint ut. Samtidig som øynene lukkes for Narko Baronenes tonnevis av «gjødsel» som parallelt spres over de samme «enger» – over taperne – over samfunnets «ugress» – over de som samfunnet senere holder «Offergilde» over i rettslokalene.

Dette skjer mens de som skulle vært «ofret» går fri og kan stryke hvitsnippene sine og fremstå som «gode samfunnsborgere» høyt oppe på samfunnsstigen.

Politiet, påtalemyndigheten og de feige politikerne burde ikle seg skammens ansikt. De har tapt sin verdighet i det samfunnet de skal være byggere og voktere av. De tjener definitivt ikke folket gjennom sin feighet og unnfallenhet-, og hvem tjener de da?

Den største Kynismen i dette markedet er ikke den påtalemyndigheten gjennom Aktorene i rettslokalene nedfeller over taperne. Den største Kynismen praktiserer de selv i stor stil, for de påstår seg å forvalte sannheten om narkotika distribusjonen i «maskopi» med politiet.

Det rapporteres til stadighet i mediene om narkonettverk som er avslørt, og store mengder narkotika som er beslaglagt.

Men det stilles aldri spørsmål i media om hvilke store finanshaier som sitter bak og trekker i trådene, og ennå mindre om produksjonsstedet. Derfor blir disse aldri tatt. Media unnlater meget bevisst å sette dette på dagsorden. For det kan vanke represalier.

De nøyer seg i stedet med å bivåne represaliene overfor de stakkars taperne som tyster fordi de ikke er like smarte i sin beduggede tilstand.

Det tragiske er at dette systemet får gå sin gang uten å bli infiltrert og avslørt slik ekspertisen eminent infiltrerer og avslører terrorens nettverk.

Disse profitørene på toppen er holdt helt utenfor narkobekjempelsens agenda og debatter, og ofres ikke en tanke i denne «kampen». Ikke en gang de ideelle foreningene på dette området har fokus i denne retning.

De er så vanskelige å ta sies det med lav stemme, og «offerseremoniene» i rettslokalene med taperne som offerlam får pågå – med Påtalemyndigheten som «seremonimester» og Dommerne som «bødler».

Artikkelforfatter
Lars Rønbeck
Tidligere leder Norgespartiet (2012-2017)

Første gang publisert i Arendals Tidende den 29. november 2006.

DEL