Norgespartiets ideologiske tenkning

Vi i Norgespartiet har merket oss at landets politikere, påtalemyndighetene og domstolene i en årrekke har brutt med Grunnlovens ånd, menneskerettighetene og folkeretten. Resultatet er at Norge som nasjon selger unna eller gir bort realverdiene og basistjenestene til kapitalinteressene, og at Norge aktivt bidrar til krig og terror i andre land. En annen konsekvens er at Norge som nasjon ikke ivaretar sine forpliktelser når det gjelder å legge til rette for at enkeltindivider i Norge som f.eks. av ulike årsaker har fallt utenfor arbeidsmarkedet – at disse får muligheten til et verdig liv. Dette skjer samtidig som norges politiske elite direkte eller indirekte overfører enorme pengebeløp til prosjekter i utlandet, til den globalistiske finanseliten og til krigsprofitørene. Og samtidig med at Europabevegelsen – norges største parti på Stortinget – har fått tilnærmet uinnskrenket makt. Hvor mye makt denne “skyggeregjeringen” har så vi bl.a. ved at kontrollen med finanstilsynet nylig ble overført til EU.

Kort fortalt ønsker vi oss et mer rettferdig samfunn, og et samfunn hvor man forsterker nasjonalstatenes selvstyre.

Et samfunn hvor ressursene fordeles fornuftig mellom borgerne, et samfunn hvor landets realverdier og basistjenester ikke selges unna til kapitalinteressene, og et samfunn hvor Norge som nasjon slutter å engasjere seg i krig og terror i andre land:

 • Et samfunn hvor man legger til rette for rettferdighet, kjærlighet og vitalitet, og hvor man aktivt bekjemper korrupsjon, kynisme og elendighet
 • En fornuftig fordeling av samfunnets ressurser
 • Sikre at landets realverdier og basistjenester blir allemannseie
 • Sikre en maksimal utnyttelse av landbruksjorda
 • Sikre kornlagre og andre lager som må til i en krisesituasjon
 • Sikre oss et rettferdig rettssystem
 • Forhindre at Norge som nasjon kan delta i krig og terror mot andre nasjoner
 • Respekt for alt liv
 • Et solid forsvar med fokus på nærforsvaret
 • Ha mot til å diskutere kontroversielle temaer
 • Sikre åpenhet og innsyn i alle deler av politikken
 • Sikre et mer rettferdig rettssystem
 • Sikre en ny økonomisk modell
 • Sikre landets kultur og egenart
 • Forhindre spredningen av den politiske og inhumane ideologien i Islam

Norgespartiet har definert seg ut av den tradisjonelle Venstre/Høyre aksen. Dette er et politisk illusorisk og direkte udemokratisk rammeverk. Norgespartiet er ikke knyttet opp mot noen politiske ideologier eller ismer. Dette innebærer at Norgespartiet heller ikke kan henges på noen som helst ekstremist knagg.

Norgespartiet har Norges Grunnlov som politisk fundament, og følger konsekvent Grunnlovens ånd og prinsipper. Det må anmerkes at også Grunnloven vil være gjenstand for revisjon og da gjennom Folkeavstemminger, og i tråd med grunnlovens bokstav, dens ånd og prinsipper, med også 2/3 flertall i folket. I dag endres og tilpasses Grunnloven langt over hodene på Det norske folk – av en politisk juridisk elite.
Det vil det bli slutt på.

Demokrati er definert av våre folkevalgte som et Representativt folkestyre.
Representativt for hvem? For folket eller makteliten?

Direktedemokrati er definert av Norgespartiet som et Reelt folkestyre – et ekte demokrati som realiseres med Direkte Folkestyre, samt folkeavstemminger i tråd med Grunnlovens ånd og prinsipper.

Det betyr at Den Lovgivende Makt overføres fra Stortinget til folket som da blir landets lovgivere. Vi folket sitter da med den reelle makten i landet.

Med et Direktedemokrati på plass, kan folket ta tilbake de rettigheter politikerne i en årrekke har fratatt oss.

Ved å utlyse valg i forhold til EØS medlemskap kan folket raskt kvitte seg med dette medlemskapet og ta tilbake kontrollen med finanstilsynet.

Folket kan kvitte seg med bomringene, og ta tilbake kontrollen med landets realverdier som fisken, strømmen mm.

DEL