Norgespartiet reviderer tidligere vedtak om forbud mot islam

«I forhold til radikal islam er det allikevel flere tiltak vi vil fremme til juridisk bindende folkeavstemninger for å bedre sikkerheten og livsgrunnlaget til kvinner, barn, kristne, jøder, homofile, samt alle “ikke-troende”»

Etter et vedtak fattet av Norgespartiets sentralstyre den 19. sept. 2015, ble det publisert en pressemelding hvor Norgespartiet krever et forbud mot Islam.

Dette vedtaket var fattet med utgangspunkt i at det meste av islams tekster er politiske og militære kommandoer. Hovedårsaken for kravet om et forbud var at mange av disse tekstene benyttes av radikale islamister for å legitimere forfølgelse og drap av jøder, kristne og homofile, at voksne menn skal kunne gifte seg med barn (kunne praktisere pedofili) og en massiv kvinneundertrykkelse. Dette med kvinneundertrykkelse handler bl.a. om at kvinnen må stille seg til rådighet for sin mann seksuelt når han måtte ønske det, at kvinnen er underordnet mannen og at kvinnen må be om lov til nær sagt alt hun ønsker å foreta seg. Dette samsvarer ikke med universelle menneskerettigheter. Dette bakteppet dannet grunnlaget for det tidligere vedtaket.

Men det er nå en gang slik at det ikke er fornuftig å forby en religion. Det gir ingen mening å forby hva folk skal tro på, da et slikt forbud ikke kan følges opp i praksis. Det er også slik at svært mange mennesker som tror på Allah, ikke er radikale islamister. Det i seg selv tilsier at det er svært ufornuftig å kreve et forbud mot islam.

I forhold til radikal islam er det allikevel flere tiltak vi vil fremme til juridisk bindende folkeavstemninger for å bedre sikkerheten og livsgrunnlaget til kvinner, barn, kristne, jøder, homofile, samt alle “ikke-troende”:

  • Forbud mot minareter og politiske og kvinneundertrykkende symboler
    som hijab, niqab og burka
  • Forbud mot Sharia og spredning av radikal islam – hvor brudd på loven
    medfører utvisning av innvandrere og bøter for andre

Vi vil også gjøre det klart at dette med bekjempelse av radikal islam kun er en av mange saker som Norgespartiet aktivt vil arbeide for. Vårt partiprogram består bl.a. i å innføre direktedemokrati med juridisk bindende folkeavstemninger – hvor folket utgjør den lovgivende makten i landet.

Norgespartiets sentralstyre 01.02.2017,
Lars Rønbeck, Bjørgulf Mortensen, Håkon E. Johansen, Tore B. Krudtaa, Anne Harila.

Se også norgespartiets partiprogram


Foto av kvinne i niqab av rana ossama, lisens: Creative Commons, bildet er beskjært.

DEL