Norges gjeld bare øker og øker

Følg Norges ufattelige økende gjeld her.

Hvordan er det mulig å ha en slik skremmende gjeld, med milliarder på «bok»?
Hvordan er det mulig å sette folk og land i gjeld på denne måten?

Nasjonal gjeldsklokke for Norge.
Klikk på linken eller direkte på bildet for å se og følge denne horrible negative utviklingen.
https://www.nationaldebtclocks.org/debtclock/norway 

Det politisk kartellet i Oslo – Parlamentarismen med sitt Partidiktatur – må opphøre umiddelbart.
VI FOLKET må få på plass Direktedemokrati og Direkte Folkestyre som er et hel annet politisk system, hvor VI FOLKET er den absolutt øverste myndighet.

Interest per Year            Interest per Second
30,560,040,406kr          969kr

Debt per Citizen             Debt as % of GDP
209,437kr                     24.86%

GDP                              Population
4,352,265,857,909kr     5,165,998

DEL