Via EØS-avtalen mister vi vår frihet og selvstendighet.

Politikerne i Norge har tidligere gjennomført 2 folkeavstemminger i forhold til medlemskap i henholdsvis EF og EU. Begge ganger svarte folket at det ikke var aktuelt. Dette har den politiske eliten gitt blaffen i, og sørget via EØS-avtalen at vi allikevel er endel av EU.

Etter at vi har bidratt til å få på plass direktedemokrati i Norge vil vi anbefale at det gjennomføres en juridisk bindende folkeavstemming om medlemskap i EØS.

EØS er i prinsippet det samme som EU, fordi vi gjennom EØS importerer hele EU-lovverket.

80% av norsk eksport går til EU. EU utgjør kun 6% av verdensmarkedet. Blir vi med i EU blokkeres norsk handel med de øvrige 94%. I prisippet betyr dette at vi settes i en økonomisk karantene.

Å betale avlat (EØS kontingent) for å drive handel med europeiske land er jo det rene vanvidd.

Hvorfor betaler vi ikke en slik avlat til Kina, Russland og alle andre land vi handler med? Der går imidlertid handelen så det suser.

ØNSKER VI – det norske folk – at Norge bringes inn i en «økonomisk karantene» (EU), som da vil diktere vår utenrikshandel og avskjære oss fra å handle med det øvrige verdensmarkedet på hele 94%?

Hvilken fremtid ligger i en slik politikk?

En rådgivende folkeavstemming som i EU saken er ingenting annet enn en verdiløs meningsmåling.

Direktedemokrati med Direkte Folkestyre er derimot basert på JURIDISK BINDENDE FOLKEAVSTEMMINGER.

Resultatet av en juridisk bindende folkeavstemming om EØS blir da gjeldende lov i Norge.

Utenfor og innenfor Norges avtaler med EU

 

DEL