Norge under TTIP og TISA

De som følger med i samfunnsutviklingen kan ikke ha ungått å registrere alle våre statlige og halvstatlige aksjeselskaper som popper opp rundt omkring oss.

Posten har blitt til «Bring». Veievesenet har blitt til «Mesta» og så videre bortetter.
Til og med en «monkey business» som bomstasjoner har det politiske kartellet i Oslo klart å omgjøre til korporasjoner/aksjeselskaper.

I stedet for å ansette mennesker med tarifflønn til å drive disse bomstasjonene har«staten» – det vil si det politiske kartellet i Oslo – istedet omdannet disse til bedrifter/korporasjoner.
Med det som resultat, at våre avgiftspenger som skulle gått i folkefellesskapets kasse istedet går i lommene til disse selskapenes direktører, styreledere og styremedlemmer.
VI FOLKET med våre avgiftspenger, er nå direkte med på å fø opp en ny rikmannsklubb her i landet.

Og forholdet er det samme med fossefallene – som er folkets soleklare eiendom – som nå selges ut i hurtigtempo.
Dermed må VI FOLKET kjøpe tilbake vår rettmessige eiendom strømmen – til blodpris -og ennå en gang går våre penger med til å fø opp ytterligere en rikmannsklubb her på berget.

Frem til brønnøysundregisteret og personnummeret ble innført var Norge driftet som et folkefellesskap. Nå driftes Norge som et aksjeselskap og er gjennom mange mange år tilbake betegnet i pressen som AS Norge.
AS Norge til avløsning av Folkefellesskapet Norge, har vært en langsiktig og årelang strategi av det politiske kartellet i Oslo.

“Kartell,
konkurranseregulerende avtale mellom selvstendige foretak. Konkurransen kan reguleres ved at kartellmedlemmene forplikter seg til å holde samme priser, ensartede rabatter og andre salgsvilkår, eller ved at de deler markedet seg imellom.” –https://snl.no/kartell

I politikken har vi det samme prinsippet ved at partiene avtaler politikken seg imellom.
Et aksjeselskap er en korporasjon, og en korporasjon er en bedrift.

Et aksjeselskap som eier underliggende aksjeselskaper betegnes som et«Holdingselskap».
Når vi betrakter alle statlige og halvstatlige aksjeselskaper som popper opp rundt oss, bør vi med rette spørre – hvor er holdingselskapet? Det skulle ikke tilfeldigvis være AS Norge?

     Sitat fra –
http://www.allkunne.no/framside/samfunn/politikk/politiske-                                             omgrep/korporasjon/261/6873/
     «Korporasjon, frå latin corpus, lekam, tyder laug eller samanslutning. Ei korporativ            statsform er ei statsform der nærings- og yrkesorganisasjonar dannar                                hovudgrunnlaget for statsforma. Korporasjon vart i teorien gjennomførd under                   fascismen i Italia, men i praksis var det staten som kontrollerte korporasjonane, ikkje         omvendt. Under okkupasjonen prøvde Quisling å gjennomføre liknande idear           her i landet.»

I Norge har vi Brønnøysundregisteret som registrerer alle korporasjoner og gir de egne organisasjonsnumre.

Stortinget, statsministerens kontor og alle departementer er registrert i Brønnøysundregisteret under egne organisasjonsnumre.
Disse er da å betegne som selvstendige juridiske enheter/juridiske personer, som igjen er en korporasjon/bedrift.

Sitat fra: https://snl.no/korporativ_stat

“Korporativ stat,
stat hvor den politiske makt springer ut av en (eller flere) forsamling(er) som er rekruttert fra korporasjoner. I en korporativ stat kan korporasjonene også være utøvere av statsmakt, og de kan ha større eller mindre grad av indre selvstyre.

I de industrialiserte vestlige samfunn er det klare innslag av ikke-autoritær korporatisme. Det kalles gjerne korporativ pluralisme.

Ideen om en korporativ stat har røtter tilbake til middelalderen, men ble i moderne versjon utviklet på slutten av 1800- og begynnelsen av 1900-tallet – blant annet av den franske sosiolog Émile Durkheim, de franske syndikalister, de engelske laugssosialister og de italienske fascister.”

Sitat Fra Wikipedia, den frie encyklopedi –
https://no.wikipedia.org/wiki/Juridisk_person

Juridisk person er en juridisk betegnelse på et rettssubjekt som ikke er en fysisk person og som opptrer utad som en enhet. En juridisk person har kapasitet til inngå avtaler som om de var en fysisk person.

Eksempler på juridiske personer er:

● Stater, statsinstitusjoner/-bedrifter/-selskaper,
● Kommuner, fylkeskommuner
● Virksomheter (selskaper, aksjeselskaper, samvirker)
● Stiftelser”

Et menneske kan IKKE være en juridisk person.

Se denne sjokkerende videoen –
Shock Video Reveals Secretive TTIP Process Inside the European Parliament
http://www.breitbart.com/london/2016/05/05/watch-shocking-video-reveals-secretive-ttip-process-inside-european-parliament/

Se også denne linken:
http://www.breitbart.com/tag/ttip/

Et “AS Norge” er ikke en selvstendig stat, en nasjon eller et folkefellesskap, men en Korporativ Stat under styring av et direkte udemokratisk politisk system vi kjenner som Parlamentarisme med sin Venstre/Høyre akse, og sitt partidiktatur. Definert – av det samme systemet – som et “Representativt Folkestyre”.

Et direkte udemokratisk politisk system som ble etablert i 1884 gjennom nettopp den diktatoriske  parlamentarismen.  Et politisk system hvor en politisk/juridisk elite skriver landets lover bak folkets rygg.

For aldri har vi folket fått være med og bestemme en eneste lovparagraf, hverken i Grunnloven eller i “Norges Lover”.
Og dette udemokratiske politiske systemet forhandler nå bak folkets rygg om vår “fremtid” under TTIP/TISA.

Dette i sterk kontrast til det Direktedemokratiske Sveits hvor folket selv både skriver og vedtar landets lover.
Det gjøres gjennom folkets eget styringsverktøy Direktedemokrati.

Det haster med å gi Norge et nytt politisk system.
Vi må hurtigst mulig forlate det “Representative Folkestyre” og gå over til “Direktedemokrati”.

Norge må få Direktedemokrati med Direkte Folkestyre.

 

     Dersom du ved neste valg får valget mellom:

     Direktedemokrati eller fortsatt Partimakt

     Hva velger du da?

 

Norge trenger deg som ønsker –
Norge som et ekte folkefellesskap og ikke som en KORPORATIV STAT.

Norge trenger deg som ønsker –
ekte solidaritet gjennom et folk som skulder ved skulder med hverandre styrer sitt land direkte, gjennom Direktedemokrati.

Norgespartiet er folkets verktøy –
● for et fremtidig fritt og selvstendig Norge.
● for et ekte folkefellesskap med Direktedemokrati.
● for å få på plass folket som landets øverste kontrollmyndighet.
● for å få konstituert Norge som et Direktedemokrati, uten politiske partier
● for å få overført “Den Lovgivende Makt”fra Stortinget til OSS FOLKET. (Partiene mister da     sin politiske makt)

Les NEI til EU sine forklarende flyers om hva TTIP og TISA er for noe.

     

Artikkelforfatter
Lars Rønbeck

Tidligere leder Norgepartiet (2012-2017)

DEL