Aktuelle saker

Innkalling til landsmøte – 2. juni 2018 – Østerdalen Hotell

Norgespartiet skal avholde landsmøte den 2. juni 2018. Sted: Østerdalen Hotell, Trondheimsveien 1654, 2450 Rena. Påmeldingsfrist: Fredag 11. mai 2018. For å være stemmeberettiget må en ha...

Vår Nye Fremtid for Norge.

Direktedemokrati med Direkte Folkestyre. Kampen mot Parlamentarisme. I tiden 1880–1884 ble det ført en kamp mot innføring av parlamentarisme i Norge. Boken om denne kampen kan leses...

Hva er norsk kultur ?

Norsk kultur er summen av det norske folks historie og hukommelse fra etter istiden — gjennom vikingtiden, Norges samling av Harald Hårfagre og kristning...

Folkets fulle innsyn i stats & kommuneregnskapene

Et obligatorisk grunnlag for Juridisk Bindende Folkeavstemminger om skatter og avgifter, samt bevillinger til de ulike samfunnsområder. Norgespartiet fremmer her forslag om folkets fulle innsikt...

Norges gjeld bare øker og øker

Følg Norges ufattelige økende gjeld her. Hvordan er det mulig å ha en slik skremmende gjeld, med milliarder på «bok»? Hvordan er det mulig å sette...

Norge har ingen legitim domstol

Det er som kjent bare Stortinget som kan vedta eller oppheve lover etter at folket har gitt dem fullmakt. Loven er folkets eiendomsrett og...