Aktuelle saker

Norge har ingen legitim domstol

Det er som kjent bare Stortinget som kan vedta eller oppheve lover etter at folket har gitt dem fullmakt. Loven er folkets eiendomsrett og...

Norgespartiets partiprogram

Norgespartiets partiprogram består bl.a. i å arbeide for innføring av direktedemokrati med direkte folkestyre og juridisk bindende folkeavstemninger. Innføring av direktedemokrati betyr at Norge...

Via EØS-avtalen mister vi vår frihet og selvstendighet.

Politikerne i Norge har tidligere gjennomført 2 folkeavstemminger i forhold til medlemskap i henholdsvis EF og EU. Begge ganger svarte folket at det ikke...

Hvordan få en levende kyst?

Fiskekvotene må tilbake til folket. Full stans i utdeling av nye konsesjoner til oppdrettsindustrien. Krav om overgang til lukkede mærer. Ranet av allmenningen De færreste er...

Vern om kjernefamilien

Kjernefamilien er samfunnets minste byggesten, og benevnes også som samfunnets grunncelle. Vi kan kun bygge landet vårt ved å verne om kjernefamilien, mor, far og...

Bomringer er ran av befolkningen og må fjernes

Det er unødvendig å belaste samfunnet og befolkningen med tusenvis av bomringer. Vi trenger ikke bomringer for å finansiere veibygging og andre kostnader i...