Aktuelle saker

Norgespartiet stiller til stortingsvalg i Hedmark

Da er det klart at Norgespartiet for første gang stiller til stortingsvalg i Norge. Representanter fra Hedmark Norgesparti overleverte 31.03.2017 en bunke lister til...

Norge har ingen legitim domstol

Det er som kjent bare Stortinget som kan vedta eller oppheve lover etter at folket har gitt dem fullmakt. Loven er folkets eiendomsrett og...

Norgespartiets partiprogram

Norgespartiets partiprogram består bl.a. i å arbeide for innføring av direktedemokrati med direkte folkestyre og juridisk bindende folkeavstemninger. Innføring av direktedemokrati betyr at Norge...

Via EØS-avtalen mister vi vår frihet og selvstendighet.

Politikerne i Norge har tidligere gjennomført 2 folkeavstemminger i forhold til medlemskap i henholdsvis EF og EU. Begge ganger svarte folket at det ikke...

Hvordan få en levende kyst?

Fiskekvotene må tilbake til folket. Full stans i utdeling av nye konsesjoner til oppdrettsindustrien. Krav om overgang til lukkede mærer. Ranet av allmenningen De færreste er...

Vern om kjernefamilien

Kjernefamilien er samfunnets minste byggesten, og benevnes også som samfunnets grunncelle. Vi kan kun bygge landet vårt ved å verne om kjernefamilien, mor, far og...