Hvordan få en levende kyst?

Fiskekvotene må tilbake til folket. Full stans i utdeling av nye konsesjoner til oppdrettsindustrien. Krav om overgang til lukkede mærer.

Ranet av allmenningen
De færreste er klar over det sviket politikerne har praktisert ovenfor befolkningen og kystsamfunnene i en årrekke. Store fiskeressurser er gitt gratis til fiskerne i form av konsesjoner. I loven står det at det er politikerne som skal regulere hvem som får konsesjoner. Allikevel er det blitt slik at det er “eieren” av konsesjonen som bestemmer hvem som konsesjonen skal overdras til, og til hvilken pris. Inntekten “eieren” av konsesjonen får fra salget, puttes i egen lomme, og siden “eieren” selv bestemmer hvem som skal kunne kjøpe konsesjonen – er det i praksis eieren (den private) som bestemmer hvordan fiskeressursene skal fordeles i Norge. Altså det stikk motsatte av hva som står i loven. Dette økonomiske spillet har politikerne visst om hele tiden – og har ikke gjort noe for å stoppe ranet av allmenningen. Her forteller professor Peter Ørebech hvordan dette ranet av allmenningen skjer, og hvorfor det strider med loven:

 


Foto: Killer Whale, av Anup Shah. Foto er gjort lysere, og beskjært av webmaster, lisens: Creative Commons

DEL