Direktedemokratiet

Den sveitsiske statsform

Denne artikkelen forteller at folkesuvereniteten er den høyeste suvereniteten i et EKTE demokrati.  Der folket besitter den absolutt høyeste makt. Og det er kun mulig i et...

Det Sveitsiske Demokrati.

Det SveitsiskeDemokrati  Skrevet  i 1945 av Dagfinn Flem Landet uten partiregjeringer og ministerkriser. Med folkeavstemninger som øverste kontrollmyndighet. For å forstå hva Direktedemokrati innebærer anbefaler Norgespartiet denne boken på det...

Direktedemokrati-modell for Norge

Norgespartiets forslag til en direktedemokrati-modell for Norge: I et direktedemokrat vil folket være "Den Lovgivende Makt". Regjeringen "Den Utøvende Makt", og Domstolene "Den Dømmende Makt"....

Demokrati? Ja! Men hva slags demokrati?

Representativt demokrati, eller direkte demokrati gjennom folkeavstemninger, der velgerne skal ha siste ord? Definisjon av ord: d e m o k r a t i...

Det økonomiske liv og statslivet må ha hver sin styreordning

Norgespartiet vil arbeide for å få offentlig debattert og utredet hvordan vi skal kunne få etablert en ren rettsstat gjennom å løse opp den...