Direktedemokratiet

Direktedemokrati-modell for Norge

Norgespartiets forslag til en direktedemokrati-modell for Norge: I et direktedemokrat vil folket være "Den Lovgivende Makt". Regjeringen "Den Utøvende Makt", og Domstolene "Den Dømmende Makt"....

Demokrati? Ja! Men hva slags demokrati?

Representativt demokrati, eller direkte demokrati gjennom folkeavstemninger, der velgerne skal ha siste ord? Definisjon av ord: d e m o k r a t i...

Det økonomiske liv og statslivet må ha hver sin styreordning

Norgespartiet vil arbeide for å få offentlig debattert og utredet hvordan vi skal kunne få etablert en ren rettsstat gjennom å løse opp den...

Statlige og kommunale lån i private banker resulterer i en uansvarlig...

Fordi våre politikere tillater at nasjonen tar opp lån i private banker for å finansiere f.eks. bygging av vei, påføres nasjonen (skattebetalerne) unødvendig høye...

Norges vei fra folkefellesskap til aksjeselskap

Hovedproblemet med dagens samfunnsmodell er at den er tuftet på Milton Friedmans liberale økonomiske modell. Den går i hovedsak ut på at private kapitalinteresser...