Norges vei fra folkefellesskap til aksjeselskap

Hovedproblemet med dagens samfunnsmodell er at den er tuftet på Milton Friedmans liberale økonomiske modell. Den går i hovedsak ut på at private kapitalinteresser skal slippe til på alle områder. Problemet med Friedmans modell er at de samme kapitalinteressene skal ta ut en fortjeneste, og at det som tidligere ble drevet til kostpris nå skal generere profitt. Resultatet av dette er at innbyggere, kommune og stat påtvinges enorme utgifter – utgifter vi på ingen måte bør akseptere.

Det finnes en rekke produkter og tjenester som bør produseres/drives til kostpris. Dette for at innbyggerne skal sikres et liv hvor man påtvinges minst mulig utgifter.

  1. Levering av strøm og tilhørende infrastruktur
  2. Levering av drikkevann og tilhørende infrastruktur
  3. Kloakk og tilhørende infrastruktur
  4. Vei
  5. Jernbane og trikk
  6. Post
  7. Sykehus og skoler

 

DEL