Europabevegelsen – stortingets største parti gjennom 47 år

Stortingets bakside

Gjennom 47 år har Europabevegelsens kvinner og menn fungert i Stortinget som landets største “parti”.

I 1969 hadde Europabevegelsen 120 av stortingets daværende 150 representanter med i sin egen “hemmelige” stortingsgruppe.

Via en kontaktperson i Stortinget ble det i 2005 beregnet – ut fra EU relaterte avstemninger – at ca. 140 av stortingets daværende 165 representanter var med i Europabevegelsens “hemmelige” stortingsgruppe.

13. juni 2016 stemte 142 av stortingets nåværende 169 representanter for å avgi suverenitet ved å legge finanstilsynet inn under EU. Altså Europabevegelsens 142 medlemmer.

Les hva avdøde fylkesarbeidssjef Eiliv Bakke skriver her om Europabevegelsen på side 25 i sin bok “Sentrumsalternativet”.

I vedlegg 2 på sidene 41 – 44 i sin bok siterer Eiliv Bakke fra den norske avdelingens trykte årsberetning for perioden 14. februar 1969 – 25. februar 1970. Vedlegget har tittelen «120 av 150» hvor det fremkommer at 120 av 150 stortingsrepresentanter er medlemmer i Europabeveglsens egen stortingsgruppe.

Det normale er at det kun er partier som blir valgt inn på Stortinget som kan danne sine egne stortingsgrupper med sine innvalgte representanter. At Europabevegelsen opptrer på denne måten og danner sin egen stortingsgruppe må bero på at de betrakter seg selv som et politisk parti. Men har Europabevegelsen noen gang stilt til valg som politisk parti?

Som vi nå skjønner har Europabevegelsen gjennom 47 år, fungert i Stortinget som landets største “parti”.

Vårt demokrati – det såkalte Representative Folkestyre – er gjennom korrumpert og falskt.

Det er antakelig kun Direktedemokrati med sitt Direkte Folkestyre som kan få oss ut av galskapen vi er blitt offer for.

Støtt derfor norges eneste Direktedemokratiske Folkebevegelse – Norgespartiet med din uforpliktende underskrift.


Foto av Stortinget: Håvar og Solveig
Foto er endret av Norgespartiet i Photoshop

DEL