Drikkevannet må være allemannseie

Våre politikere har i lang tid lagt til rette for kommersialisering av drikkevannsressursene. De har også endret på definisjonen av Selvkost. Selvkost betyr i dag noe helt annet for mange politikere enn hva det gjør for folket.

Drikkevannet og alt tilknyttet drikkevann, er en type ressurs som kapitalinteressene ikke skal kunne tjene penger på. Slipper vi til disse, vil vann raskt bli mye dyrere. Det er bare å se hva som ha skjedd med strømmen, som allerede er langt dyrere for folket enn hva som er nødvendig.

DEL