Dette er Norgespartiet

Et fritt og selvstendig folk, i et fritt og selvstendig Norge.
Som styrer seg selv og sitt land med Direkte Folkestyre. 

Norgespartiets oppgaver frem mot Direkte Folkestyre.

  1. Få etablert Direkte Folkestyre i Norge.
  2. Bedrive Folkeopplysning.
  3. Utarbeide konstruktive forslag til Juridisk Bindende
    Folkeavstemminger.

Nr. 2. er en forutsetning for Nr. 1. Fordi folket må være opplyst for overhodet å kunne ta stilling til de saker som skal opp til folkeavstemming.
Nr. 3. vil være vår oppgave både under og etter etablering av direkte Folkestyre.

Norgespartiet er ikke et tradisjonelt parti med tradisjonelt love og lyve program, slik vi kjenner det fra utsendelse av programmer før valgene. Det er våre tre punkter ovenfor som ligger til grunn for vår politikk.

Norgespartiet har definert seg ut av den tradisjonelle Venstre / Høyre aksen fordi det er en illusjon og et komplett udemokratisk politisk rammeverk.

Innenfor dette rammeverket gjelder regelen som sier “Bordet Fanger”.
Det igjen betyr at man er tvunget å spille systemets spill og kommer ikke utenom det.
Å forsøke på noe annet er som å forsøke å spille sjakk på ludobrettet.

Norgespartiet er heller ikke bundet opp mot noen som helst politiske ideologier eller ismer.

Norgespartiet skal kun være et verktøy / mellomledd for å få på plass folket som “Den Lovgivende Makt” i Norge, der Juridisk Bindende Folkeavstemminger er folkets styringsverktøy.

Det er folket som til enhver tid skal sette den politiske dagsorden og IKKE PARTIER av noe slag. Heller ikke Norgespartiet.

Norgespartiet kommer ikke til å sette seg over folkets vilje, ved å hestehandle med noen av de etablerte partiene om folkets og landets fremtid.

I Stortinget kommer vi til å hamre løs på partiene om at de nå må legge ut sakene de krangler om i Stortinget til Juridisk Bindende Folkeavstemming.
Denne krangelen, denne parlamentariske handlingslammelsen skal erstattes av – Folkets Direkte Handlekraft – gjennom Juridisk Bindende Folkeavstemminger.

Ved innføring av Direkte Folkestyre blir de politiske partiene fratatt sin politiske makt og går over til å bli ideelle foreninger eller interesseorganisasjoner. Også Norgespartiet.

Vi er derfor landets eneste parti som aktivt arbeider for å “nedlegge oss selv”. Det betyr at også vi mister den politiske makten sammen med alle de andre partiene.
MEN IKKE FØR FOLKET SITTER MED MAKTEN.

I denne posisjonen vil vi være en konstruktiv leverandør av Juridisk Bindende Folkeavstemminger, på like vilkår med enkelt personer og andre lag og foreninger.

SELVSTENDIGHETEN og FRIHETEN vår er en forutsetning for å kunne få etablert Direkte Folkestyre.
Derfor er alle saker som truer vår frihet og selvstendighet selvklare saker som vi hele veien frem mot Direkte Folkestyre kommer til å kjempe for på folkets vegne. Det gjelder saker som EU, EØS, TTIP, TISA og våre realverdier/naturressurser.

Grunnloven og Folket.

Direktedemokrati med Direkte Folkestyre innebærer som sagt at VI FOLKET blir landets Lovgivende Makt.

VI FOLKET vil da gjennom Juridisk Bindende Folkeavstemminger, båd skrive og vedta våre egne lover.
VI FOLKET vil da også bestemme innholdet i Norges Grunnlov, og ikke partiene slik som i dag.

Norges Grunnlov vil da ikke bare i navnet men også i gavnet, være folkets FRIHETSBREV.

Norges Grunnlov er vår høyeste rettskilde.
Den står over alle andre lover og forordninger.

Bare som landets Lovgivende Makt kan vi sikre oss at Norges Grunnlov blir vårt FRIHETSBREV.

Artikkelforfatter
Lars Rønbeck

Tidligere Leder NP (2012-2017)

DEL