Norge har ingen legitim domstol

Det er som kjent bare Stortinget som kan vedta eller oppheve lover etter at folket har gitt dem fullmakt. Loven er folkets eiendomsrett og...

Dommerskandalen – en av norgeshistoriens største skandaler

Når rettsstaten er korrupt er "demokratiet" en illusjon! For det er "Lov & Rett" som er ryggraden i demokratiet. De fleste av oss, har levd i troen...