Strømmen må tilbakeføres til folket

Vi er lei av unødvendige høye utgifter til strøm og nettleie. Dette er en ressurs som burde være allemannseie, og som det derfor ikke skal...

Matproduksjon og matvaresikkerhet må gis høyeste prioritet

Hva er viktigere enn matproduksjon og sikring av dyrkbar mark? Norske myndigheter har i lang tid vist at de ikke gir matproduksjonen høyeste prioritet....