Vår Nye Fremtid for Norge.

Direktedemokrati med Direkte Folkestyre. Kampen mot Parlamentarisme. I tiden 1880–1884 ble det ført en kamp mot innføring av parlamentarisme i Norge. Boken om denne kampen kan leses...

Folkets fulle innsyn i stats & kommuneregnskapene

Et obligatorisk grunnlag for Juridisk Bindende Folkeavstemminger om skatter og avgifter, samt bevillinger til de ulike samfunnsområder. Norgespartiet fremmer her forslag om folkets fulle innsikt...

Norges gjeld bare øker og øker

Følg Norges ufattelige økende gjeld her. Hvordan er det mulig å ha en slik skremmende gjeld, med milliarder på «bok»? Hvordan er det mulig å sette...

Norge har ingen legitim domstol

Det er som kjent bare Stortinget som kan vedta eller oppheve lover etter at folket har gitt dem fullmakt. Loven er folkets eiendomsrett og...

Norgespartiets partiprogram

VÅRT MÅL er innføring av DIREKTEDEMOKRATI ved å tilbakeføre den reelle makten til folket via folkeavstemninger i viktige samfunnsspørsmål Følgende saker som vi i Norgespartiet foreslår er...

Via EØS-avtalen mister vi vår frihet og selvstendighet.

Politikerne i Norge har tidligere gjennomført 2 folkeavstemminger i forhold til medlemskap i henholdsvis EF og EU. Begge ganger svarte folket at det ikke...

Hvordan få en levende kyst?

Fiskekvotene må tilbake til folket. Full stans i utdeling av nye konsesjoner til oppdrettsindustrien. Krav om overgang til lukkede mærer. Ranet av allmenningen De færreste er...

Vern om kjernefamilien

Kjernefamilien er samfunnets minste byggesten, og benevnes også som samfunnets grunncelle. Vi kan kun bygge landet vårt ved å verne om kjernefamilien, mor, far og...

Bomringer er ran av befolkningen og må fjernes

Det er unødvendig å belaste samfunnet og befolkningen med tusenvis av bomringer. Vi trenger ikke bomringer for å finansiere veibygging og andre kostnader i...

Drikkevannet må være allemannseie

Våre politikere har i lang tid lagt til rette for kommersialisering av drikkevannsressursene. De har også endret på definisjonen av Selvkost. Selvkost betyr i...