Bondefanget i EØS

Å betale avlat (EØS kontingent) for å drive handel med europeiske land er jo det rene vanvidd.
Hvorfor betaler vi ikke en slik avlat til Kina, Russland og alle andre land vi handler med? Der går imidlertid handelen så det suser.


80% av norsk eksport går til EU som kun utgjør 6% av verdensmarkedet.

ØNSKER VI – det norske folk – at Norge bringes inn i en «økonomisk karantene» (EU), som da vil diktere vår utenrikshandel og avskjære oss fra å handle med det øvrige verdensmarkedet på hele 94% ?

Hvilken fremtid ligger det i en slik politikk?

Rådgivende folkeavstemming som i EU saken er ingenting annet enn en meningsmåling. Helt verdiløs.

Direktedemokrati med Direkte Folkestyre er derimot basert på
JURIDISK BINDENDE FOLKEAVSTEMMINGER. 

Resultatet av en juridisk bindende folkeavstemming om EØS blir da skrevet inn i lovboken som lov i Norge.


Artikkelforfatter
Lars Rønbeck

Arendal

DEL