Bli medlem

For å fremme direktedemokrati for Norge, trenger vi at de som ønsker endring til det bedre for oss alle, blir med å spre ideen.
Norgespartiet er tuftet på at folket selv, faktisk er med på å fremme forslag til avstemming, i motsetning til dagens system hvor partier stemmer over egne interne forslag.
Norgespartiets styre skal kun organisere prosessene, som initieres av medlemmene.
For å melde melde deg inn i Norgespartiet kan du sende en epost til post@norgespartiet.no med følgende informasjon (medlemsavgiften er kr. 200,- pr. år, og betales til kontonr.: 1506.08.58834 eller VIPPS 524917 :

  • Fullt navn
  • Fødselsdato
  • Adresse
  • Postnr
  • Sted
  • Fylke
  • Telefon fast
  • Telefon mobil
  • Epost