Bli medlem

For å melde melde deg inn i Norgespartiet kan du sende en epost til post@norgespartiet.no med følgende informasjon (medlemsavgiften er kr. 200,- pr. år, og betales til kontonr.: 1506.08.58834):

  • Fullt navn
  • Fødselsdato
  • Adresse
  • Postnr
  • Sted
  • Fylke
  • Telefon fast
  • Telefon mobil
  • Epost