Aktuelle saker

Vår Nye Fremtid for Norge.

Direktedemokrati med Direkte Folkestyre. Kampen mot Parlamentarisme. I tiden 1880–1884 ble det ført en kamp mot innføring av parlamentarisme i Norge. Boken om denne kampen kan leses...

Folkets fulle innsyn i stats & kommuneregnskapene

Et obligatorisk grunnlag for Juridisk Bindende Folkeavstemminger om skatter og avgifter, samt bevillinger til de ulike samfunnsområder. Norgespartiet fremmer her forslag om folkets fulle innsikt...

Norges gjeld bare øker og øker

Følg Norges ufattelige økende gjeld her. Hvordan er det mulig å ha en slik skremmende gjeld, med milliarder på «bok»? Hvordan er det mulig å sette...

Norge har ingen legitim domstol

Det er som kjent bare Stortinget som kan vedta eller oppheve lover etter at folket har gitt dem fullmakt. Loven er folkets eiendomsrett og...

Norgespartiets partiprogram

VÅRT MÅL er innføring av DIREKTEDEMOKRATI ved å tilbakeføre den reelle makten til folket via folkeavstemninger i viktige samfunnsspørsmål Følgende saker som vi i Norgespartiet foreslår er...

Via EØS-avtalen mister vi vår frihet og selvstendighet.

Politikerne i Norge har tidligere gjennomført 2 folkeavstemminger i forhold til medlemskap i henholdsvis EF og EU. Begge ganger svarte folket at det ikke...

Hvordan få en levende kyst?

Fiskekvotene må tilbake til folket. Full stans i utdeling av nye konsesjoner til oppdrettsindustrien. Krav om overgang til lukkede mærer. Ranet av allmenningen De færreste er...

Vern om kjernefamilien

Kjernefamilien er samfunnets minste byggesten, og benevnes også som samfunnets grunncelle. Vi kan kun bygge landet vårt ved å verne om kjernefamilien, mor, far og...

Bomringer er ran av befolkningen og må fjernes

Det er unødvendig å belaste samfunnet og befolkningen med tusenvis av bomringer. Vi trenger ikke bomringer for å finansiere veibygging og andre kostnader i...

Drikkevannet må være allemannseie

Våre politikere har i lang tid lagt til rette for kommersialisering av drikkevannsressursene. De har også endret på definisjonen av Selvkost. Selvkost betyr i...

Strømmen må tilbakeføres til folket

Vi er lei av unødvendige høye utgifter til strøm og nettleie. Dette er en ressurs som burde være allemannseie, og som det derfor ikke skal...

Matproduksjon og matvaresikkerhet må gis høyeste prioritet

Hva er viktigere enn matproduksjon og sikring av dyrkbar mark? Norske myndigheter har i lang tid vist at de ikke gir matproduksjonen høyeste prioritet....

Norgespartiet TV

Norgespartiet skriver seg inn i norsk politisk histore
Radio Toten intervjuer norgespartiets tidligere leder (2012-2017) Lars Rønbeck

For flere videoer, om direktedemokrati, økonomi, barnevern, rettssystem mfl. klikk her

Direktedemokratiet

Den sveitsiske statsform

Denne artikkelen forteller at folkesuvereniteten er den høyeste suvereniteten i et EKTE demokrati.  Der folket besitter den absolutt høyeste makt. Og det er kun mulig i et...

Det Sveitsiske Demokrati.

Det SveitsiskeDemokrati  Skrevet  i 1945 av Dagfinn Flem Landet uten partiregjeringer og ministerkriser. Med folkeavstemninger som øverste kontrollmyndighet. For å forstå hva Direktedemokrati innebærer anbefaler Norgespartiet denne boken på det...

Direktedemokrati-modell for Norge

Norgespartiets forslag til en direktedemokrati-modell for Norge: I et direktedemokrat vil folket være "Den Lovgivende Makt". Regjeringen "Den Utøvende Makt", og Domstolene "Den Dømmende Makt"....

Demokrati? Ja! Men hva slags demokrati?

Representativt demokrati, eller direkte demokrati gjennom folkeavstemninger, der velgerne skal ha siste ord? Definisjon av ord: d e m o k r a t i...

Det økonomiske liv og statslivet må ha hver sin styreordning

Norgespartiet vil arbeide for å få offentlig debattert og utredet hvordan vi skal kunne få etablert en ren rettsstat gjennom å løse opp den...

Ideologi

Norgespartiets ideologiske tenkning

Vi i Norgespartiet har merket oss at landets politikere, påtalemyndighetene og domstolene i en årrekke har brutt med Grunnlovens ånd, menneskerettighetene og folkeretten. Resultatet...

Dette er Norgespartiet

Et fritt og selvstendig folk, i et fritt og selvstendig Norge. Som styrer seg selv og sitt land med Direkte Folkestyre.  Norgespartiets oppgaver frem mot Direkte Folkestyre. Få...